تجهیزات

ماشین‌های ریخته‌گری، ماشین‌های CNC، ماشین‌های خمش سیم، ماشین‌های برش لوله، ماشین‌های سیم‌سازی سه بعدی، ماشین‌های پولیش خودکار، ماشین‌های لمینیت، ماشین‌های پانچ، ماشین‌های جوش، ماشین‌های تزریق و غیره.